Allmänna Villkor v 5.0

Stort tack för att du använder Dreams. Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av vår tjänst och vi är stolta över att du ger oss förtroendet att hjälpa till med att ge dina pengar mening.

Här nedanför hittar du de villkor som reglerar ditt användande av Dreams. De är viktiga eftersom de påverkar de rättigheter du har och vi uppmanar dig att gå igenom dem noggrant. Om något är oklart vill vi gärna att du tar kontakt med oss på legal@getdreams.com så ska vi hjälpa dig så snabbt vi kan.

 1. Användarvillkor för Dreams
  1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du använder appen Dreams (”Appen” eller ”Dreams”) och andra tjänster som tillhandahålls genom app och web av Dreams Nordic AB, org nr 556942-0309, Brahegatan 9, 114 37 Stockholm (”Bolaget”, ”vi”, ”oss”).
  2. För att kunna använda Dreams behöver du en smartphone eller annan enhet vars operativsystem fungerar tillsammans med Dreams.
  3. För att använda Dreams behöver du vara minst 18 år, behörig att ingå avtal och acceptera Villkoren.
  4. Insamling och behandling av personuppgifter regleras bl.a. av Dataskyddsförodningen, ibland också kallad GDPR. Det är viktigt att du vet vilka uppgifter vi samlar in och behandlar och med vilken rätt vi gör det. Det är därför viktigt att du tar dig tid att läsa igenom vår Privacy Policy. I vår Privacy Policy framgår det vilka typer av personuppgifter vi samlar in hur vi behandlar dem, varför vi gör det och med vilken rätt vi gör det. Vår Privacy Policy hittar du här.
  5. När du godkänner och accepterar dessa Villkor lämnar du också ditt uttryckliga samtycke till att vi behandlar och i vissa fall offentliggör (om du deltar i en delad dröm) dina personuppgifter i enlighet med vår Privacy Policy.

 2. Om Dreams
  1. Dreams är en privatekonomisk tjänst vars syfte är att hjälpa dig som användare att få en bättre privatekonomi. Dreams uppmuntrar till ökat sparande genom sparmål (drömmar), särskilda sparregler (utmaningar och verktyg), sammanställning och visning av finansiell data (intäkter, utgifter, transaktioner etc). Du kan också spara tillsammans med andra genom att skapa eller gå med i delade drömmar (sparmål). Genom information som du lämnar i Appen och informationen på ditt Dreams Sparkonto genereras (skapas) finansiell information som du får tillgång till i Appen.
  2. Varken Dreams Nordic AB eller Appen tillhandahåller någon finansiell rådgivning enligt lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller investeringsrådgivning avseende finansiella instrument enligt lag(2007:528) om värdepappersmarknaden och ingen information som Bolaget tillhandahåller i Appen eller på annat sätt ska uppfattas som sådan rådgivning.
  3. För att dina pengar ska vara helt säkra samarbetar vi med Ålandsbanken. När du skapar ett användarkonto i Dreams öppnar du samtidigt ett konto i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, 107 81 Stockholm (”Ålandsbanken”) där du blir kund. Kontot hos Ålandsbanken blir sedan ditt Dreams Sparkonto, se nedan under Kontoavtalet. När du har öppnat Dreams Sparkonto kopplar du ditt vanliga bankkonto (det konto dit din inkomst inbetalas) till Dreams Sparkonto. För att öppna Dreams Sparkonto och koppla ditt vanliga bankkonto till det behöver du bara följa instruktionerna i Appen – det tar bara några minuter. Du kan läsa mer om hur det går till nedanför.
  4. Dina sparmål kallar vi för dina drömmar. För att göra ditt sparande enklare och roligare låter Dreams dig beskriva din dröm med text och bild, ange hur mycket du vill spara till och när du ska ha uppnått din dröm. Du får även bjuda in andra att delta i din dröm och du kan delta i andras drömmar och spara tillsammans med dina vänner. Förslag lägg till: Även om du sparar tillsammans med dina vänner/delar drömmar så sparar ni på egna konton.

 3. Behandling av personuppgifter
  1. Din säkerhet och din rätt att ha din information skyddad är enormt viktigt för oss. Dreams Nordic AB kommer aldrig att sälja eller på annat sätt låta någon annan få ta del av dina personuppgifter, utan ditt medgivande.
  2. Insamling och behandling av personuppgifter regleras bl.a. av Dataskyddsförodningen, ibland också kallad GDPR. Det är viktigt att du vet vilka uppgifter vi samlar in och behandlar och med vilken rätt vi gör det. Det är därför viktigt att du tar dig tid att läsa igenom vår Privacy Policy, som utgör en integrerad del av Villkoren. När du godkänner Villkoren och när du använder Appen och andra tjänster som vi tillhandahåller lämnar du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Privacy Policy.
  3. För att kunna administrera ditt användande av Appen, hantera funktioner i Appen som är kopplad till ditt användarkonto, ditt Dreams Sparkonto, Investeringssparkonto Dreams och för att uppfylla eventuella lagkrav behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter.
  4. Ålandsbanken samlar också in personuppgifter i enlighet med villkoren i Kontoavtalet. Dessa uppgifter kan Ålandsbanken komma att dela med Dreams Nordic AB. Dreams Nordic AB kan också komma att dela information om personuppgifter till Ålandsbanken för att Ålandsbanken och Dreams ska kunna göra marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, bedriva forskning och för att kunna ta kontakt med dig som kund och för att vi ska kunna tillhandahålla Appen till dig.
  5. När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. Om du vill radera dina uppgifter ska du avsluta ditt användarkonto i Dreams genom att logga in i Appen och följa instruktionerna för hur du avslutar ditt användarkonto. Du kan också använda det formulär som finns att ladda ner i Appen eller via vår hemsida. Om du vill rätta, få ut eller flytta dina uppgifter vi har om dig använder du det formulär som finns att ladda ner i Appen eller på vår hemsida. Du kan läsa mer om dina rättigheter i vår Privacy Policy.
  6. Om du har frågor om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss i chatten i Appen eller genom att skicka ett mail till privacy@getdreams.com

 4. Ditt Dreams Sparkonto
   Allmänt om Dreams Sparkonto

  1. Pengarna på ditt Dreams Sparkonto är säkra och omfattas av statlig insättningsgaranti, vilket innebär att du får ersättning från finska statens Insättningsgarantifond (upp till 100.000 Euro) om Ålandsbanken av någon anledning inte kan betala tillbaka dina pengar. Du kan läsa mer om insättningsgarantin här.
  2. Pengar som du sparar genom Appen hanteras av Ålandsbanken. Vi har inte någon tillgång till pengarna på ditt Dreams Sparkonto.
  3. Om uppgifter i Appen som visas av Dreams skulle skilja sig från uppgifterna i Ålandsbankens kontoföringssystem är det alltid Ålandsbankens kontoföringssystem som är det korrekta.
  4. Kontoavtalet

  5. För att kunna få tillgång till funktionerna som möjliggör sparande på sparkonto genom Dreams behöver du i Appen ingå ett kontoavtal med Ålandsbanken (”Kontoavtalet”). Ålandsbanken innehar tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet i Sverige. Du ingår Kontoavtalet genom att godkänna det i Appen och legitimera dig med Mobilt BankID. När du har ingått Kontoavtalet skapas ditt Dreams Sparkonto hos Ålandsbanken.
  6. Allting som rör dina pengar och överföring av pengar till eller från ditt Dreams Sparkonto regleras av villkoren i Kontoavtalet som du ingår med Ålandsbanken, i autogiromedgivandet och i villkoren med den bank där du har kontot som du kopplar till ditt Dreams Sparkonto.
  7. Autogiro

  8. För att föra över pengar till ditt Dreams Sparkonto behöver du ansluta ett konto i en svensk bank till ditt Dreams Sparkonto genom en Autogiroanmälan. Du gör anmälan genom att följa instruktionerna i Appen och signerar med Mobilt BankID.
  9. Om du byter bank från den bank du anslutit ditt Dreams Sparkonto till en annan bank, eller om du byter konto inom den banken behöver du ange det i Appen.
  10. Hur förs pengar över?

  11. När du använder Appen för att spara genom att t.ex. hoppa över en utgift (skippa), anta en utmaning eller chippa in ger du Ålandsbanken i uppdrag att föra över pengar till ditt Dreams Sparkonto. Överföringen sker via autogiro. För att en överföring ska kunna göras till ditt Dreams Sparkonto behöver den aktuella summan finnas tillgänglig på det konto som pengarna ska föras från.
  12. Beroende på hur du använder Appen kan en överföring vara en engångsöverföring eller en stående överföring där samma belopp löpande förs över automatiskt till ditt Dreams Sparkonto. Genom att i Appen aktivera s.k. Triggers förs belopp över till ditt Dreams Sparkonto på det sätt som beskrivs i respektive Trigger.
  13. Överföringar till Dreams Sparkonto görs en gång per bankdag och om du sparar flera gånger under en dag samlas alla dagens sparhändelser till en samlad överföring. En överföring till ditt Dreams Sparkonto kan ta upp till tre bankdagar. I Appen kan du se alla individuella sparhändelser och totalbeloppet som har sparats en viss dag. Om du sparar på en dag som inte är en bankdag (t.ex. under en helg), görs överföringarna nästkommande bankdag.
  14. Ta ut pengar från ditt Dreams Sparkonto

  15. När du vill ta ut pengar från ditt Dreams Sparkonto anger du det i Appen och Ålandsbanken kommer då att föra över pengarna till det konto som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto. En överföring från ditt Dreams Sparkonto kan ta upp till tre bankdagar. Du kan läsa mer om överföringar i Ålandsbankens kontovillkor och i villkoren för autogiromedgivandet.

 5. Investera i fond genom Dreams
  1. Du har möjlighet att investera en del eller alla pengar som du sparar genom Appen i en särskild fond - Dreamsfonden av Ålandsbanken (”Dreamsfonden”). Dreamsfonden tillhandahålls och förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab och är en särskild fondandelsklass i Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond som vänder sig till den som sparar genom Appen. Fonden är registrerad hos finska Finansinspektionen och svenska Finansinspektionen har meddelats om att fonden marknadsförs i Sverige.
  2. I Appen kan du se hur mycket du har sparat. Ålandsbanken hämtar uppgift från Appen om hur stort belopp du vill köpa fondandelar för. Dreams Nordic AB har i övrigt inte någon del i själva fondsparandet. Om du inte aktiverar möjligheten att spara i Dreamsfonden i Appen berörs du inte av villkoren som rör sparande i Dreamsfonden (punkt 4-5).
  3. Hur går det till att spara i en fond?

  4. En värdepappersfond är en samling olika finansiella instrument(t.ex. aktier eller räntepapper), som ägs tillsammans med andra sparare, vilka är andelsägare i fonden. En fondandelsägare är ägare till en så stor del av fondens förmögenhet som motsvarar antalet fondandelar som fondandelsägaren köpt.
  5. Vilka finansiella instrument som fonden äger bestäms ytterst av fondens fondbestämmelser. Fondens förvaltare är experter som är anställda av Ålandsbanken Fondbolag för att sköta fonden (sälja och köpa olika finansiella instrument). Förvaltarna måste följa de regler som finns för fonden och som anger vilka typer av finansiella instrument som fonden får investera i. Du kan läsa mer om vilka värdepapper som Dreamsfonden investerar i här
  6. Värdet på fondandelarna förändras beroende på om värdet på de finansiella instrument som fonden investerar i ökar eller minskar i värde och historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan därför både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Att spara i en fond innebär därför många gånger en högre risk än att spara på ett bankkonto. Men ett visst mått av risk är också en nödvändig förutsättning för att kunna få möjlighet till en högre avkastning (ett större värde) på längre sikt och därför bör ett sparande i en fond vara mer långsiktigt än ett sparande på konto. Information om Dreamsfondens risk och avkastning samt rekommenderad spartid finns i faktabladet som du hittar här. Som med alla villkor är det viktigt att du noga läser igenom den information om Dreamsfonden som Ålandsbanken tillhandahåller genom Appen.
  7. Om du vill ta ut pengar som har sparats i en fond behöver du först sälja fondandelar till ett värde som motsvarar det belopp som du vill ta ut. Värdet på fondandelarna bestäms när de säljs.
  8. Investeringssparkonto Dreams

  9. För att kunna investera i Dreamsfonden behöver du ett Investeringssparkonto på vilket fondandelarna förvaras. Ett investeringsparkonto är ett särskilt konto som används för att investera i bl.a. fonder.
  10. En av skillnaderna mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt fondkonto eller ha aktier i en depå, är att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet. Det innebär att värdet på tillgångarna kommer att beskattas oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot.
  11. Har du sparandet på ett investeringssparkonto, behöver du därför inte heller ta upp försäljningar av värdepapper i din deklaration utan Ålandsbanken rapporterar kontrolluppgifter till Skatteverket.
  12. Läs mer om Investeringssparkonto Dreams i förhandsinformation om Investeringssparkonto Dreams. I dokumentet kan du bl a läsa om insättningsgaranti, investerarskydd, samt hur investeringssparkontot beskattas.
  13. Hur går fondsparande i Dreamsfonden till?

  14. Du väljer själv om pengar som du sparar i en dröm ska sparas på ditt Dreams Sparkonto eller investeras i Dreamsfonden.
  15. För att kunna investera dina sparade pengar i Dreamsfonden behöver du ingå ett avtal om Investeringssparkonto Dreams(”Dreams-ISK”) med Ålandsbanken.
  16. När du ingår avtalet med Ålandsbanken öppnar Ålandsbanken ett Dreams-ISK som kopplas till ditt Dreams Sparkonto så att pengar kan föras mellan dessa konton för investering i Dreamsfonden.
  17. När du ingår avtalet ger du samtidigt ett uppdrag till Ålandsbanken om regelbundet fondsparande. Detta uppdrag gör det möjligt för Ålandsbanken att för dig investera de pengar som du sparar genom Appen.
  18. Du väljer i Appen om pengarna som sparas i en dröm ska sparas på ditt Dreams Sparkonto eller investeras i Dreamsfonden på ditt Dreams-ISK.

 6. Hur går det till att spara i Dreamsfonden?
  1. När du sparar till en dröm där pengarna du sparar ska investeras i Dreamsfonden sparar du i Appen på samma sätt som om du sparar till ditt Dreams Sparkonto (se punkt 3.8).
  2. När du väljer att pengarna du sparar i en dröm ska investeras i Dreamsfonden förs pengarna som du sparar genom Appen från det konto som du anslutit till ditt Dreams Sparkonto och samlas på ditt Dreams Sparkonto till dess pengarna investeras i Dreamsfonden.
  3. Fondandelar i Dreamsfonden köps en gång i månaden. En dag innan köp frågar Ålandsbanken Dreams Nordic AB hur mycket pengar som du har sparat i din fondspar-dröm och som inte ännu har investerats i Dreamsfonden. Ålandsbanken för sedan över det beloppet du sparat i fondspardrömmen och som finns på ditt Dreams Sparkonto till ditt Dreams ISK och sedan investeras hela beloppet i Dreamsfonden. När fondandelarna har köpts meddelar Ålandsbanken Dreams Nordic AB hur många fondandelar som är köpta och du kan då se det i Appen. Värdet på fondandelarna som du har köpt uppdateras enligt fondens bestämmelser och visas i Appen.
  4. Byta sparform

  5. Du kan byta sparform på en befintlig dröm så att pengar som har sparats på Dreams Sparkonto investeras i Dreamsfonden eller att pengar som investerats i Dreamsfonden förs över till ditt Dreams Sparkonto genom att fondandelarna först säljs.
  6. Eftersom en dröm inte kan ha blandade sparformer behöver alla pengar i en dröm antingen sparas på Dreams Sparkonto eller investeras i Dreamsfonden.
  7. Om du anger att pengar som du har har sparat i en dröm på Dreams Sparkonto istället ska investeras i Dreamsfonden hämtar Ålandsbanken uppgift om sådant byte i Appen i samband med nästkommande köptillfälle enligt punkt och därefter köps fondandelar för hela det sparade beloppet.
  8. Om du istället vill att pengar som har investerats i Dreamsfonden ska sparas på ditt Dreams Sparkonto så meddelar du det genom Appen till Ålandsbanken som säljer samtliga fondandelar i drömmen och för över pengarna till ditt Dreams Sparkonto.
  9. Sälja fondandelar

   Ta ut pengar från Dreamsfonden

  10. Om du vill ta ut pengar från en dröm där pengarna har investerats i Dreamsfonden behöver du först sälja (lösa in) fondandelar. Du anger då i Appen att du vill sälja fondandelarna och skickas sedan vidare till Ålandsbankens funktion för inlösen av fondandelar. Där anger du hur många fondandelar du vill lösa in och bekräftar detta med Mobilt BankID. När fondandelarna är inlösta flyttas pengarna tillbaka till det ditt Dreams Sparkonto och därefter till kontot som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto.
  11. Ge upp drömmen

  12. Om du i Appen markerar att du vill ge upp drömmen får du bekräfta det för Ålandsbanken som därefter löser in alla dina fondandelar och pengarna förs sedan över till ditt Dreams Sparkonto och därefter till det konto som du anslutit till ditt Dreams Sparkonto.
  13. Särskilt om Dreamsfonden

  14. Dreamsfonden tillhandahålls och förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Dreams Nordic AB tar inget ansvar för Dreamsfonden, hur mycket eller lite avkastning den ger, marknadsrisk, finansiell risk eller på annat sätt.

 7. PIN-kod m.m.
  1. När du registrerar dig får du välja en personlig PIN-kod. Denna används för att identifiera dig i Appen och för att bekräfta överföringar och andra uppdrag som du lämnar till Ålandsbanken. Det är därför viktigt att bara du har tillgång till din PIN-kod och att den hålls hemlig. Du får inte skriva ner koden eller lämna den till någon annan. Det är ditt ansvar att se till att du väljer en kod som inte kan kopplas till dig, ditt personnummer eller som består av samma siffror i en följd. Som ett alternativ till att använda din personliga PIN-kod kan du också identifiera dig och bekräfta överföringar med biometrisk information (fingeravtryck) om din smartphone har den funktionaliteten.
  2. För att dina uppgifter inte ska kunna ses av någon annan måste du alltid se till att den enhet du använder Appen på är låst när du inte använder den och att en kod eller annan unik identifikationsmetod behövs för att låsa upp enheten.
  3. Dreams Nordic AB eller Ålandsbanken kommer aldrig att kontakta dig och be dig om din PIN-kod. Om du tror att någon annan har kommit över din PIN-kod eller kan komma åt Appen måste du omedelbart byta pinkod eller spärra Appen på getdreams.com/sparra.
  4. För att kunna använda Appen måste du alltid ha den senaste versionen av Appen installerad på din enhet och se till att de operativsystem du använder överensstämmer med vad som anges på getdreams.com eller anges i Appen.
  5. För att kunna använda Appen krävs en smartphone, läsplatta eller annan enhet med Internetanslutning som har ett operativsystem som Appen är anpassad för. Kostnader för utrustning, mobil- och internettrafik står du för.

 8. Information om dina konton hos Ålandsbanken och samtycke
  1. För att säkerställa att information hos Ålandsbanken stämmer överens med information i Appen och för att kunna ge dig bästa möjliga service behöver vi ha tillgång till information om händelser och saldo på ditt Dreams Sparkonto och ditt Dreams-ISK. Genom att godkänna dessa Villkor samtycker du till att Dreams Nordic AB tar del av informationen på ditt Dreams-Sparkonto och på ditt Dreams-ISK. All information som rör dig och ditt konto skyddas av strikt sekretess. Vi delar aldrig med oss av personuppgifter eller annan data utan att ha fått godkännande från dig först.

 9. Information om dina konton hos Ålandsbanken och samtycke
  1. Dreams ger dig möjligheten att dela dina drömmar (sparmål) med andra på två sätt – genom Delade Drömmar och genom Gruppdrömmar.
   Alla som sparar i en Delad Dröm eller Gruppdröm sparar på sina egna konton. Du kan när som helst välja att gå ur en Delad dröm eller Gruppdröm.
  2. Delade Drömmar

  3. I Delade Drömmar ger Dreams dig möjlighet att dela dina drömmar (sparmål) med andra Dreamsanvändare som har blivit inbjudna till den Delade Drömmen och du kan skicka meddelande mellan dig och andra användare som delar samma Delade Dröm. När du deltar i en Delad Dröm kan alla användare som deltar i den Delade Drömmen se hur mycket pengar varje användare har sparat och transaktionsuppgifter som hör ihop med sparande till den Delade Drömmen.
  4. Genom att skapa en dröm, göra den till en Delad Dröm och bjuda in andra till din Delade Dröm godkänner du att de får ta del av det du drömmer om, när och hur mycket pengar du sparar till den Delade Drömmen och ger Dreams Nordic AB fullmakt att visa sådan information till andra som delar samma dröm.
  5. Genom att acceptera en inbjudan till en Delad Dröm godkänner du att andra användare som deltar i den Delade Drömmen får veta att du deltar i drömmen, när och hur mycket pengar du sparar till den Delade Drömmen och ger Dreams Nordic AB fullmakt att visa sådan information till andra som deltar i den Delade Drömmen.
  6. Gruppdrömmar

  7. Dreams ger dig också möjligheten att dela dina drömmar (sparmål) med andra Dreamsanvändare i Gruppdrömmar. Gruppdrömmar kan ses av både de som deltar i Gruppdrömmen och av andra som inte deltar i Gruppdrömmen genom att Gruppdrömmen visas på en öppen webbsida.
  8. Genom att skapa en Gruppdröm godkänner du att det du drömmer om, när och hur mycket pengar du sparar och att det är du som har skapat Gruppdrömmen visas både för dem som deltar i Gruppdrömmen och andra som inte deltar i Gruppdrömmen och du ger Dreams Nordic AB fullmakt att visa och publicera sådan information både på en öppen (okrypterad) webbsida och i Appen. I Appen visas ditt fullständiga namn och det kan bara ses av de andra deltagarna i Gruppdrömmen och på webbsidan syns bara ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn och det kan ses av alla som har länken till webbsidan.
  9. Genom att acceptera en inbjudan till en Gruppdröm godkänner du att andra som deltar i Gruppdrömmen och andra som inte deltar i drömmen får veta att du deltar i Gruppdrömmen, när och hur mycket pengar du sparar och när du sparar till Gruppdrömmen och du ger Dreams Nordic AB fullmakt att visa och publicera sådan information både på en öppen (okrypterad) webbsida och i Appen. I Appen visas ditt fullständiga namn och det kan bara ses av de andra deltagarna i Gruppdrömmen och på webbsidan syns bara ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn.
  10. Du delar bara information om dina Delade Drömmar och dina Gruppdrömmar till andra. Dina övriga drömmar är fortfarande privata och kan bara ses av dig.

 10. Erbjudanden
  1. Förhoppningsvis kommer många att använda Dreams och ju fler vi blir desto bättre erbjudanden från externa partners kan vi förhandla fram åt våra användare. Dessa erbjudanden kan vi komma att vidarebefordra till dig. Vilka erbjudanden du kan få baseras bl.a. på dina drömmar, men Dreams lämnar aldrig ut specifik information om dig eller ditt sparande till någon annan, utan ditt medgivande. Du kan när som helst stänga av möjligheten att ta emot erbjudanden.

 11. Tillgång till funktioner i din enhet
  1. För att alla funktioner i Appen ska fungera och för att kunna ge dig en så intressant och rolig upplevelse som möjligt behöver Appen ha tillgång till andra funktioner i din enhet. Vilka funktioner Appen behöver tillgång till beskrivs noga i vår Privacy Policy och här nedanför kan du läsa en sammanfattning. Vi kommer aldrig att använda din information till något annat än det som framgår i vår Privacy Policy och vi kommer aldrig att dela med oss av din information till någon annan, utan att du har gett ditt medgivande till det. Din information skyddas av flera säkerhetssystem och olika lager av kryptering som är lika säkra som de system som skyddar dina pengar.
  2. Kamera och bilder – för att du ska kunna ta personliga bilder och koppla till din dröm eller dela med andra användare som delar samma dröm.
  3. Push notifikationer – för att vi ska kunna skicka meddelanden och information till dig.
  4. Kontaktlista – för att du ska kunna bjuda in dina vänner till en delad dröm i Appen.

 12. Material i appen
  1. Du kan ladda upp text och bilder i Appen (”Material”). Du ansvarar själv för allt Material som du laddar upp, skriver eller på annat sätt gör tillgängligt i Appen, d.v.s. Dreams ansvarar inte för Material du laddar upp eller åsikter som framförs i Materialet.
  2. Du måste vara säker på att du har rätt att publicera allt Material som du laddar upp i Appen och att sådant Material eller Dreams Nordic AB:s användning av Materialet inte bryter mot Villkoren, lag eller immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt), publiceringsrätt, rättigheter kopplade till personers namn, bild eller identitet eller andra rättigheter tillhörande en tredje part.
  3. Genom att ladda upp Material ger du Dreams Nordic AB rätt att lagra, kopiera och databehandla Materialet för att kunna göra Materialet tillgängligt i Appen. Du ger även Dreams Nordic AB rätt att efter att informationen har anpassats så det inte kan spåras till dig, användas för att kunna förbättra din upplevelse av Dreams. Din säkerhet är det viktigaste för oss och du kan läsa mer om hur vi samlar in och behandlar information i vår Privacy Policy.
  4. Dreams Nordic AB kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera Material i Appen. Dreams får ta bort eller inaktivera tillgång till Material oavsett anledning och vi har rätt att ta bort eller inaktivera tillgång till Material.

 13. Riktlinjer för användning
  1. Vi vill att Dreams ska vara en rolig och nyttig tjänst för alla. Det är därför förbjudet:

   • att kopiera, eller på annat sätt använda Appen på något sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Villkoren eller lag, eller som annars gör intrång i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätten) i Appen,
   • att använda Appen för att importera eller kopiera lokala filer som du inte har laglig rätt att importera eller kopiera på detta sätt,
   • att utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera, eller att skapa andrahandsverk baserat på Appen,
   • att kringgå någon teknik som används av oss, eller tredje part för att skydda Appen,
   • att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord,
   • att använda “crawlers” på Appen eller annars använda automatiserade medel (inklusive s.k. bots, scrapers, och spiders) för att samla in information från Dreams
  2. Det är inte heller tillåtet att delta i aktiviteter, posta Material och registrera och/eller använda ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:

   • är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent,
   • är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, till exempel intrång i immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller Dreams eller en tredje parts äganderätt
   • innehåller eller kan kopplas till din pinkod eller annan användares pinkod eller personuppgifter,
   • inkluderar skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Appen,
   • trakassera eller mobba andra användare, eller försöka göra det,
   • innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande,
   • stör eller på annat sätt negativt påverkar Appen, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Appen eller Dreams datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av Dreams säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Appen, eller som
   • står i strid med Villkoren.

 14. Priser
  1. Att använda Appen är gratis och att spara pengar på ett Dreams Sparkonto kostar ingenting.
  2. Om du sparar pengar i Dreamsfonden tar Ålandsbanken ut en förvaltnings- och förvaringsavgift, se Ålandsbankens prislista.
  3. Om vi i framtiden lägger till fler funktioner som medför en kostnad kommer vi meddela dig om det i förväg och du måste i sådana fall godkänna nya villkor innan vi kan ta betalt av dig.

 15. Ansvar
  1. Vi gör vårt yttersta för att erbjuda dig den bästa tjänst vi kan, men vi kan inte garantera att tjänsten alltid är helt felfri. Genom att använda tjänsten är du medveten om att Dreams tillhandahålls i befintligt skick, utan några uttryckliga eller underförstådda garantier avseende tjänstens skick. Eftersom Dreams Nordic AB inte har någon del i transaktioner mellan dig och andra tredjepartsleverantörer (inklusive Ålandsbanken) ansvarar inte Dreams Nordic AB för sådana transaktioner. Begränsningen i denna punkt begränsar inte dina rättigheter enligt villkoren med Ålandsbanken eller de rättigheter som du har enligt lag.
  2. Om du är missnöjd med Dreams som tjänst vill vi gärna att du tar kontakt med oss så vi kan försöka hjälpa dig, se under punkten 17 för kontaktuppgifter. Om du ändå inte är nöjd kan du när som helst avsluta ditt användarkonto – läs mer under punkt 18.
  3. Alla beslut du tar i Appen är dina egna och Dreams Nordic AB har inte något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Appen. Dreams Nordic AB ansvarar heller inte för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller från våra samarbetspartners.
  4. Ingen information som Dreams Nordic AB tillhandahåller i Appen eller på annat sätt ska uppfattas som finansiell rådgivning/investeringsrådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar.

 16. Dödsfall
  1. Om en Dreamskund avlider avslutas kundens alla pågående drömmar, Delade drömmar, Gruppdrömmar, pågående överföringar, autospar, triggers och övriga funktioner när Dreams får information om dödsfallet från Ålandsbanken. Därefter görs inga fler överföringar till Dreams Sparkontot och inga fler fondköp utförs för kundens räkning.
  2. Ålandsbanken sänder information om tillgodohavandet på Dreams Sparkontot och Dreams-ISK till dödsboet på den avlidna kundens adress. Befintligt sparande på kundens Dreams Sparkonto och Dreams-ISK (kundens fondandelar) finns kvar hos Ålandsbanken tills kundens rättsinnehavare (dödsbo) anvisat annat. Notera att fondandelarnas värde båda kan öka eller minska fram tills dess att inlösen görs.

 17. Ändring av Villkoren
  1. Dreams utvecklas ständigt och vi jobbar för att ge dig en så bra tjänst som möjligt. Om vi behöver ändra eller uppdatera våra Villkor kommer vi informera om detta i Appen innan de nya villkoren träder i kraft. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Dreams Nordic AB innan de ändrade Villkoren träder i kraft. Om du inte säger upp avtalet innan ändrade Villkor träder i kraft anses du ha accepterat de ändrade Villkoren.

 18. Support och klagomål
  1. Vi hoppas att Dreams kommer ge dig stor nytta och att du kommer tycka om att använda Appen. Om du har några frågor, förslag eller klagomål vill vi gärna att du hör av dig till oss så ska vi göra vårt yttersta för att svara på dina frågor. Om många hör av sig till oss samtidigt kan det ta lite längre tid att få svar, men svar kommer. Snabbast svar får du om du kontaktar oss genom chatt-funktionen i Appen, men du kan också maila till oss på hello@getdreams.com. Om du har frågor rörande dessa villkor kan du maila till legal@getdreams.com eller kontakta oss på telefon +46763495755 (måndag till fredag 09:00-17:30).

 19. Avslut och uppsägning
  1. Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto hos Dreams. När du gör det avslutas också ditt Dreams Sparkonto hos Ålandsbanken och eventuella pengar som du har på ditt Dreams Sparkonto kommer föras över till det konto som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto.
  2. Om ditt Dreams Sparkonto avslutas av Ålandsbanken enligt villkoren i Kontoavtalet kan ditt användarkonto hos Dreams komma att avslutas.
  3. När ditt Dreams Sparkonto avslutas så avslutas också autogiromedgivandet.
  4. När du avslutar ditt användarkonto hos Dreams kan ditt Investeringssparkonto Dreams avslutas och samtliga fondandelar säljas, varefter pengarna förs över till det konto som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto. Om du inte vill att dina fondandelar ska säljas eller om du vill behålla ditt Investeringssparkonto Dreams behöver du meddela detta till Dreams som informerar Ålandsbanken. .
  5. Dreams Nordic AB kan när som helst avsluta ditt användarkonto om du inte följer dessa Villkor eller på annat sätt missbrukar tjänsten. Om det händer avslutas även ditt Dreams Sparkonto hos Ålandsbanken och eventuella pengar som du har på ditt Dreams Sparkonto kommer föras över till det konto som du har anslutit till ditt Dreams Sparkonto. Om du har investerat pengar i Dreamsfonden behöver du meddela oss vad som ska hända med dina fondandelar och eventuella kontanter. Om du inte lämnar någon information kan dina fondandelar säljas och pengarna överförs till ditt konto du anslutit till ditt Dreams Sparkonto.


 20. Övrigt
  1. Dreams Nordic AB kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor.
  2. Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte är möjlig ska tvisten avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.
  3. Du kan som privatperson dessutom alltid vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller överlämna tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden så länge nämnden är behörig. Om det blir en tvist mellan Dreams Nordic AB och dig kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
  4. Dreams Nordic AB Allmänna villkor v – i kraft 2018-05-25


   Här hittar du användarvillkor v som är giltiga till 2018-05-25.