Dreams Institute

Dreams Institute er et forskningsinitiativ som jobber for en økt bevissthet rundt hvordan atferd og økonomi henger sammen. Vi samarbeider med ledende forskere over hele verden. Vi gjennomfører og publiserer undersøkelser, og løfter temaer innen adferdsøkonomi gjennom å forelese og delta i debatten.

Alt vi gjør, gjør vi med et og samme mål: å øke menneskers finansielle velvære, og dermed oppnå lykkeligere og sunnere liv. Vi utgår fra hvordan hjernen fungerer fordi vi innser at økonomi er så mye mer enn bare penger. Vanene våre, de avgjørelsene vi tar og den atferden vi viser, påvirker vår økonomiske situasjon. Så for å virkelig kunne oppmuntre alle til å skape en sunn privatøkonomi kreves det at vi prater om økonomi på en måte som stemmer overens med hvordan vi mennesker faktisk fungerer.

image description

Forskningsansvarlige

"Simplicity is genius"

This app is the only way I can acctually save money. And it is funny way to do that :)
gungungas, App Store

Brilliant!

Brilliant is the only word needed to describe my experience!
Fmingus, App Store

Save more!

Love to have full control over my money, to have clear goals and throw some money here and there. The perfect way for effortless savings!
SJ-commuter, App Store

Fun and easy to save!

Super easy to save without noticing it! I was skeptical before I tested it out but now I'm completely convinced! Have saved to several things I did not think I could accomplish earlier! Safe and simple!
Sofia LA, App Store